Koło Naukowe

Koło Naukowe Zaburzeń Odżywiania przy Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu funkcjonuje od 2013 roku.

Jesteśmy otwarci na propozycje współpracy z różnymi instytucjami i kołami naukowymi, chętnie przyjmujemy zlecenia na prowadzenie warsztatów, angażujemy się w organizację ciekawych inicjatyw lub pełnimy rolę wykonawców w projektach badawczych.

Wyznajemy prostą zasadę: „Koło ma służyć studentom, a nie studenci kołu.”

Właśnie dlatego nasi członkowie sami wybierają czym chcą się zajmować. Do wyboru mają nie tylko wiele dziedzin tematycznych (zaburzenia restrykcyjne, otyłość, bigoreksja, psychodietetyka, cielesność w mediach itp.), ale także form aktywności. Zajmujemy się zarówno poszerzaniem wiedzy praktycznej, jak i teoretycznej:

  1. Prowadzimy comiesięczne spotkania dyskusyjne, a także dzielimy się nowinami i ciekawostkami na grupie FB.
  2. Uczestniczymy w szkoleniach, warsztatach i konferencjach, zarówno jako słuchacze jak i uczestnicy czynni.
  3. Prowadzimy badania naukowe.
  4. Prowadzimy warsztaty i wykłady na zlecenie szkół i organizacji oraz na terenie rodzimego Instytutu Psychologii.
  5. Angażujemy się w wolontariat, m.in. w ramach współpracy z Ogólnopolskim Centrum Zaburzeń Odżywiania oraz Wielkopolskim Centrum Zaburzeń Jedzenia.
  6. Co roku organizujemy Ogólnopolską Konferencję Naukową Rozmiar w Umyśle.

Obecnie liczymy 15 czynnych członków. Zarząd na rok akademicki 2018/19:

  • Michalina Łoś – przewodnicząca
  • Katarzyna Maciejewska – wiceprzewodnicząca
  • mgr Aleksandra Frydrysiak – opiekun koła z ramienia doktorantów

Naszym opiekunem naukowym jest dr hab. Aleksandra Pilarska, która sprawuje pieczę merytoryczną nad wszystkim co robimy.

Już niedługo będzie tu można zapoznać się z przeglądem naszych osiągnięć z zeszłych lat oraz naszą ofertą warsztatów, które dotychczas stworzyliśmy.

Zainteresowanych członkostwem lub współpracą zapraszamy do kontaktu przez:

Reklamy