Rejestracja

*** REJESTRACJA UCZESTNIKÓW BIERNYCH *** 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnikom obecnym podczas Konferencji przysługuje także bezpłatne cyfrowe zaświadczenie o uczestnictwie biernym. Słuchacze, którzy chcieliby otrzymać pocztą fizyczne zaświadczenie i/lub pakiet upominków, będą mieli możliwość wpłacić w tym celu symboliczną kwotę przeznaczoną przeznaczoną na wsparcie działalności KNZO UAM.

Sklepik konferencyjny znajduje się tutaj: LINK

Formularz rejestracyjny będzie czynny do 16.09 do godziny 20:00: LINK 

Udział w Konferencji możliwy jest przez wirtualną wideokonferencję w aplikacji Microsoft Teams. Kilka dni przed Konferencją uczestnicy otrzymują link do zespołu lub spotkania na podany podczas rejestracji mail. 

Regulamin konferencji znajduje się tu: LINK.

Kontakt mailowy: rozmiarwumysle@gmail.com

*** REJESTRACJA UCZESTNIKÓW CZYNNYCH *** 

REJESTRACJA OTWARTA DO 1 LIPCA 2022 r.

Przyjmujemy wystąpienia i postery, które poruszają problematykę:

  • Zaburzeń odżywiania

  • Psychologii jedzenia, odżywiania

  • Cielesności, obrazu ciała

  • Obsesji piękna, medialnych wzorców i kanonów

  • Ruchów społecznych związanych z ciałem: body positive, body neutral, HAES

  • Związków seksualności z cielesnością lub zaburzeniami odżywiania

  • Psychologicznych aspektów: dietetyki, dbania o zdrowie oraz zmiany nawyków

  • Psychologii sportu

Akceptujemy zarówno zgłoszenia badań empirycznych, jak i oryginalnych opracowań teoretycznych. Także te przygotowane w ramach prac magisterskich, licencjackich i zaliczeniowych.

Abstrakty powinny mieć od 200 do 500 słów + bibliografię w stylu APA. Osoby nie posiadające doświadczenia w tworzeniu wystąpień i posterów konferencyjnych zapraszamy do skorzystania z pomocy opiekuna naukowego i ogólnodostępnych tutoriali dotyczących konwencji przedstawiania treści naukowych.

Udział w Konferencji możliwy jest przez wirtualną wideokonferencję w aplikacji Microsoft Teams. Kilka dni przed Konferencją uczestnicy otrzymują link do zespołu lub spotkania na podany podczas rejestracji mail.

Na wystąpienie referatowe przeznaczone jest 20 minut (razem z czasem na pytania).

Postery należy nadesłać do 10 września na adres rozmiarwumysle@gmail.com. Bardzo prosimy zadbać o dobrą jakość i czytelność treści. Postery zostaną udostępnione przez organizatorów do wcześniejszego zapoznania się na wewnętrznej platformie. Sesja posterowa będzie trwać pół godziny i autorzy proszeni są o obecność w razie ewentualnych pytań.

Komitet Naukowy na podstawie abstraktów wyda decyzję o kwalifikacji, dyskwalifikacji lub warunkowej akceptacji i konieczności wprowadzenia poprawek. Autorzy otrzymają informację najpóźniej do 30 lipca 2022. Autorzy mają następnie czas do 7 sierpnia by wprowadzić wymagane poprawki i/lub potwierdzić udział w konferencji.

Najlepsze wystąpienia/postery zostaną wyróżnione przez Komitet Naukowy i nagrodzone książkami lub gadżetami sygnowanymi logiem UAM. Nie planujemy publikacji pokonferencyjnej. Każdemu uczestnikowi czynnemu przysługuje pakiet upominków konferencyjnych i papierowe zaświadczenie wysyłane na adres podany podczas rejestracji.

Regulamin konferencji znajduje się TUTAJ.

Kontakt mailowy: rozmiarwumysle@gmail.com 

 

Reklama