Rejestracja

Konferencja jest finansowana z funduszy Instytutu Psychologii i Wydziału Nauk Społecznych UAM, dlatego udział w niej jest całkowicie BEZPŁATNY.

*** 1. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW CZYNNYCH*** 

Każdy uczestnik czynny otrzyma stosowane zaświadczenie oraz pakiet konferencyjny, w którym znajdzie się woda, drugie śniadanie oraz gadżety UAM. Obiad oraz nocleg należy zorganizować we własnym zakresie (propozycje w zakładce WSKAZÓWKI)

O zakwalifikowaniu wystąpień/plakatów przez Komitet Naukowy uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową najpóźniej do dnia 15 kwietnia.

Osobom rozpoczynającym swoją przygodę z wystąpieniami konferencyjnymi gorąco polecamy konsultację z wybranym opiekunem naukowym i przygotowanie zarówno abstraktu jak i wystąpienia pod jego okiem! Pozwoli to na uniknięcie nieporozumień i przygotowanie się zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi i merytorycznymi.

Na wystąpienie referatowe przeznaczone jest maksymalnie 20 minut (w tym należy wygospodarować czas na pytania).

Plakaty przyjmujemy tylko wydrukowane (a więc nieprzygotowywane techniką tradycyjną), w formacie A2 lub większe. Jeśli dostarczony w dniu konferencji plakat nie będzie spełniał ogólnoprzyjętych standardów (np. będzie pozbawiony odnośników bibliograficznych, podpisów pod tabelami i zdjęciami itp.), zastrzegamy sobie prawo odmowy jego przyjęcia.

Autorów plakatu prosimy o przebywanie obok swojego plakatu w czasie sesji posterowej (w godzinach 14:00-14:25), ponieważ wtedy Komitet Naukowy będzie mógł należycie ocenić poster. Będzie można również zaprezentować swoją pracę innym uczestnikom.

*** 2. REJESTRACJA UCZESTNIKÓW BIERNYCH *** 

Rejestracja została zamknięta z powodu wyczerpania miejsc. Jak co roku można przyjść w formie wolnego słuchacza, jednak pierwszeństwo wejścia na salę mają uczestnicy zarejestrowani.

Na 10 dni przed wydarzeniem wyślemy prośbę o potwierdzenie swojego przybycia, dlatego prosimy o uważne podawanie adresu mail (regularnie sprawdzany, bez literówek). Nie potwierdzenie uczestnictwa bezpośrednio przed wydarzeniem skutkuje WYKREŚLENIEM z listy uczestników.

Podczas przerw między wystąpieniami, uczestnicy będą mieli zapewniony poczęstunek w formie kawy, herbaty, ciastek czy owoców, oraz dostęp do materiałów promocyjnych. Pod koniec konferencji zostaną rozlosowane upominki rzeczowe w postaci książek i gadżetów UAM.

Punkt rejestracyjny w dniu konferencji będzie otwarty od godziny 8:00 do 14:00. Prosimy o pozostawienie swojego podpisu, by odebrać zaświadczenie, identyfikator i drobny upominek.

Zaświadczenia uczestnictwa biernego będą wydawane tylko osobom, które wcześniej zgłosiły taką chęć w formularzu rejestracyjnym.

Kontakt mailowy: knzo.uam@gmail.com

Reklamy